Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Ze života školy

DISTANČNÍ VÝUKA

Na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření se od 14. 10. 2020 omezuje provoz základních škol, a to včetně 1. stupně ZŠ. Žáci by se měli do školy vrátit až po podzimních prázdninách (26. - 30. 11. 2020), tedy 2. 11. 2020.

Celá škola od středy 14. 10. 2020 přechází na distanční výuku.

SMĚRNICE - distanční výuka ZDE

 

OŠETŘOVNÉ z důvodu uzavření školy

 

Rodiče nás kontaktují s dotazy ohledně žádostí o ošetřovné.

Pátrali jsme a objevili tiskovou zprávu Ministerstva práce a soc. věcí ze dne 13. 10. 2020.

Bližší informace ZDE

Z této zprávy vyplývá, že ZŠ uzavření školy potvrzovat nebude. Po schválení Poslaneckou sněmovnou (pravděpodobně v příštím týdnu) a vydání nového formuláře budou moci o ošetřovné zákonní zástupci dětí žádat sami a odevzdat ho svému zaměstnavateli bez nutnosti potvrzení školou. 

Aktuální info ZDE

 

ŠKOLNÍ OBĚDY

 

Provoz školní jídelny není přerušen. Všichni žáci školy mají obědy od 14. 10. do 30. 10. 2020 odhlášeny. Pokud budou chtít na oběd chodit, je potřeba si ho znovu přihlásit (oběd na zítra – do zítřejších 9:00 hodin).

Obědy se budou vydávat pouze v budově nové školní jídelny v Mírové ulici.

 

Výuka na 2. stupni v příštích dvou týdnech

   Na základě vydání krizových opatření vlády se příští týden (12. – 16. 10.) účastní výuky ve škole 6. a 8. ročníky, distanční výuku mimo školu mají 7. a 9. ročníky. Další týden (19. – 23. 10.) je to naopak.

Vyučování bude probíhat dle směrnice o distanční výuce ZDE.

   Během distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Pokud o obědy nemáte zájem, je třeba je odhlásit. Oběd pro žáky distanční výuky bude vydáván v čase 12:00 – 12:20 hodin (bez přezouvání v šatně). Jinak mají žáci distanční výuky zákaz volného pohybu po škole.

   Děkujeme za pochopení, vedení školy.​

VÝUKA - pátek 25. 9. 2020

 

Z důvodu množících se dotazů informujeme, že ZŠ Studentská v pátek 25. září 2020 normálně vyučuje dle platného rozvrhu.

Ředitel školy neshledal důvody k vyhlášení ředitelského volna.

Povinné nošení roušek

S účinností od 18. 9. 2020 do odvolání je dle mimorádného opatření MZd ČR zakázán pohyb bez  ochr. prostředků dýchacích cest (rouška, ústenka, respirátor, šátek ...) ve všech prostorách školy, a to i při výuce v učebnách, s výjimkou žáků a pedagogů ve třídách na 1. st. ZŠ. Roušky nejsou vyžadovány u aktivit, které to neumožňují, jako je TV, zpěv...

Změny ve sběru

 

V letošním školním roce dochází ke změnám ve sběru hliníku a drobného elektra.

 

Bližší informace - program EVVO

Doporučení MŠMT a MZd pro šk. rok 2020/21

Vážení rodiče,

v souladu s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR Vás žádáme, abyste do školy vstupovali jen v nezbytných případech. Návštěvu školy si nejlépe domluvte předem na konkrétní termín s třídními učiteli nebo vedením školy.

(e-mail: skola@2zsmh.cz, telefon: 326 771 890, 731 518 526)

 

V případě vzniku mimořádné situace budeme informovat zákonné zástupce žáků telefonicky, e-mailem, nebo na webových stránkách školy.

 

Manual MSMT a MZd-provoz skol 2020-21

 

 

Ukázat starší