Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Školní jídelna

S platností od 1. 9. 2020 se školní jídelna oddělila od ZŠ a vznikla nová příspěvková organizace Města Mnichovo Hradiště (IČ 09367381).

 

Dokumenty

Přihláška ke stravování

 

 

 

Objednávání jídel přes internet

tato služba je zdarma a umožňuje dle vlastního výběru:

 

 1. Objednávání, přeobjednávání a odhlašování jídel
 2. Sledování stavu vašeho konta
 3. Pro rodiče informace o docházce strávníka (info na e-mail při 3 po sobě neodebraných obědech)
 4. Celkový měsíční přehled o platbách a odhláškách

 

Zájemci o tuto službu se mohou dostavit do kanceláře ŠJ, kde obdrží přístupové údaje k této službě nebo zašlete požadavek na jidelna@2zsmh.cz, obratem obdržíte přístupové údaje.

Poté můžete objednávat na této stránce.

 

 

Podmínky stravování

 1. Strávník musí být řádně přihlášen ( přihláška ke stažení )
 2. Obědy musí být zaplaceny předem a to minimálně 24 hodin před vydáním stravy (den předem)
 3. Odhlašování obědů se provádí minimálně den předem do 14,00 hod. na internetu nebo e-mailem, nebo do 14:45 telefonicky nebo osobně v kanceláři ŠJ.
 4. Strávník je povinen při odběru jídla předložit vlastní bezkontaktní čip 
 5. Přihlášky a odhlášky obědů jsou zásadně věcí strávníka nebo jeho zákonného zástupce.
 6. ŠJ neručí za neodebrání zaplacených a neodhlášených obědů. Při onemocnění strávníka smí být odebrána strava (se státním příspěvkem 38,- Kč) pouze první den nemoci - poté, jestliže nedochází v této době do školy, má možnost na odebrání stravy s příplatkem 38,- Kč (do jídlonosičů), jinak ne!
 7. Vrácení přeplatku poukazujeme na konci školního roku nebo po ukončení stravování - hotově nebo na váš účet
 8. Přihlášení strávníci s platbou sporožirem se automaticky přihlašují na další školní rok (dle nastavených stravných dnů) - pokud nebylo stravné zrušeno do konce školního roku předešlého ( tj. 30.6.)

 

Možnosti platby:

 1. SPOROŽIREM ze všech účtů - zálohou na 1 měsíc vždy k 20. předešlého měsíce.
 2. HOTOVOSTÍ V KOMERČNÍ BANCE (pokladní složenku dostanete v ŠJ)
 3. HOTOVOSTÍ V KANCELÁŘI ŠJ - zálohou na 1 až 10 měsíců dopředu (dle přání)

 

 

Cena obědů dle věkových skupin                                                        

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu

školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 3.

 

 1. 6 – 10 let                            26,--  Kč   
 2. 11 – 14 let                          28,--  Kč   
 3. 15 a více let                        30,--  Kč    

Bezkontaktní čip         120,--  Kč       
9 let záruka při odevzdání zachovalého čipu

po ukončení školní docházky vracíme 50,- Kč

 

 

 

 

Řád školní jídelny a školní prodejny

Školní jídelna slouží ke stravování žáků základní školy, gymnázia a zaměstnanců školy.

 

Provoz školní jídelny

 1. Dozory ve školní jídelně zajišťují učitelé ZŠ a gymnázia podle rozvrhu dozoru.
 2. Obědy se vydávají od 11.30 hodin. Ukončení výdeje obědů je ve 13.45 hodin.
 3. Školní jídelna se uzavírá ve 14.00 hodin.
 4. Přihlášení a odhlášení obědů je výhradně věcí žáka nebo jeho zákonného zástupce.
 5. Platba obědů - trvalým příkazem (jednorázovým) - z vlastního účtu, inkasem z České spořitelny nebo hotově.
 6. Každý strávník má vlastní kreditní kartu, kterou si zakoupí v kanceláři ŠJ.
 7. Při každém odběru jídla je povinen použít vlastní kreditní kartu.
 8. Kreditní karty jsou nepřenosné na jiného strávníka.
 9. Odhlašování obědů se provádí minimálně den předem, na dobu kratší než 5 dní - ústně nebo telefonicky. Dlouhodobé odhlášky 5 dnů a více se musí provést písemně na předtištěných formulářích (k dispozici v kanceláři ŠJ).

Zásady pro stravování žáků

 1. Žáci přicházejí ke školní jídelně pod vedením vyučujícího nebo vychovatelky ŠD. Řadí se do dvojic a dbají pokynů dozírajícího učitele.
 2. Žáci do jídelny vstupují v domácí obuvi (pantofle nebo bačkory), školní tašky odkládají před jídelnou na určená místa (regály).
 3. Při vstupu do jídelny se řadí do zástupu po levé straně, jsou ukáznění, nepředbíhají, nenárokují si místo ve frontě ani z ní nikoho nevykazují. Takové chování je projevem šikany.
 4. U výdejních okének si vyzvednou jídlo a zaujmou místo u stolu.
 5. S jídlem neodcházejí od stolu, po skončení oběda zastrčí židli, odnesou použité nádobí včetně podnosu a odcházejí z jídelny.
 6. V jídelně dodržují zásady bezpečnosti a slušného chování.
 7. Žáci nepoškozují, úmyslně neničí nábytek a nemění jeho uspořádání.

Zásady pro nákup ve školní prodejně

 1. Ve školní prodejně si žáci mohou zakoupit svačiny nápoje výhradně před zahájením vyučování, po jeho skončení a v době přestávek.
 2. Nákup ukončí okamžitě se zvoněním a odcházejí do tříd.
 3. Před prodejním pultem se chovají ukázněně, řadí se do zástupu, nepředbíhají a řídí se pokyny prodávající. Okamžitě po nákupu odcházejí z prostor školní jídelny.
 4. U školní prodejny využívají pouze vyhrazený prostor, chovají se slušně, v žádném případě nesmí používat na sezení jídelní stoly.

 

 

Kontakt

Kancelář Školní jídelny

Studentská 895, Mnichovo Hradiště

 

tel. 326 771 060, 733 177 667   kancelář  ŠJ - pí. Liebichová  Helena (e-mail: liebichova@jidelnymh.cz)

e-mail: info@jidelnymh.cz

internetové stránky pro objednávání: www.strava.cz

 

 

Ředitel ŠJ

František Ouředník