Řešení situací týkajících se používání Bakalářů

Postupy řešení situací týkajících se používání aplikace Bakaláři:

 

Zapomenuté heslo nebo přihlašovací jméno

1) Klikněte na odkaz Žákovská knížka v horním menu webu.

2) V přihlašovacím okně aplikace klikněte na odkaz Zapomenuté heslo:

3) Zadejte svou e-mailovou adresu, kterou jste poskytli škole, a zvolte Pokračovat. Pokud jsi žák, použij svůj školní e-mail, který je používán také při přihlášení do cloudové služby Microsoft 365.

4) Dále postupujte podle instrukcí ve zprávě, která bude do vaší e-mailové schránky doručena. Zpráva obsahuje vaše přihlašovací jméno a odkaz pro generování nového hesla (odkaz je platný cca 2 hodiny, pokud již neplatí, postup zopakujte).

Objeví-li se po zadání e-mailu text „Zadaný mail nebyl v databázi školy nalezen...“, kontaktujte kancelář školy.

Aktivace účtu žáka nově přijatého v průběhu školního roku

Po zápisu nově přijatého žáka do databáze školy vytvoří správce aplikace jeho účet. Zákonný zástupce přihlašující žáka je školou informován o nutnosti aktivace účtu vygenerováním vlastních rodičovských přístupových údajů. Postup je totožný jako u zapomenutého hesla nebo přihlašovacího jména (viz výše).

Generování žákovských přihlašovacích údajů

Žáci používají svůj žákovský účet s vlastními přihlašovacími údaji od 4. ročníku. Žákům 4. tříd a také šesťákům, kteří nastoupili z jiných škol, pomáhají s generováním údajů po začátku příslušného školního roku vyučující informatiky.

Potřebuje-li pomoci žák, který byl nově přijatý v průběhu školního roku, obrátí se na koordinátora ICT nebo na svého učitele informatiky.

Dva plnohodnotné rodičovské účty

Od školního roku 2023/24 jsou generovány každému žákovi přístupové údaje pro všechny zákonné zástupce, kteří byli škole nahlášeni k datu nástupu žáka do školy.

Pokud je škole nahlášen e-mail otce i matky, jsou vygerovány oddělené plnohodnotné rodičovské účty.

  • Ve webové aplikaci rodič vidí své jméno v pravém horním rohu.
  • Zprávy Komens zaslané pro rodiče uvidí oba rozdělené účty.
  • V nabídce Osobní údaje, Přehled osobních údajů uvidí rodič pouze údaje žáka a údaje o své osobě.
  • Pokud některý z rodičovských účtů zašle zprávu Komens, v odeslané poště ji uvidí i druhý účet.
  • Příjemce zprávy uvidí, který rodič zprávu zaslal.
  • Rodič si může resetovat heslo pro svůj účet přes odkaz Zapomenuté heslo - stejně tak si tímto způsobem může heslo změnit.

Zákonní zástupci těch žáků, kteří nastoupili do školy dříve než ve školním roce 2023/24, mohou o dodatečné rozdělení rodičovských účtů požádat přes třídního učitele.

 

Řešení dalších situací

Potřebujete-li vyřešit jiné problémy, které s používáním webové aplikace Bakaláři souvisí, kontaktujte kancelář školy.

E-mail: skola@2zsmh.cz

Telefon: 731 518 526

zpět na Úvod >

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies