Bezhotovostní platby

Bezhotovostní platby

Bezhotovostní platby na účet ZŠ

Základní škola se snaží v co největší míře upřednostnit bezhotovostní platby před platbami v hotovosti do pokladny.

Každému žákovi jsme přidělili variabilní symbol (evidenční číslo), které je při platbě nutné vždy použít, abychom mohli úhradu identifikovat.

Přidělené evidenční číslo (variabilní symbol) bude po celou školní docházku na naší škole stejné. Žákům ho sdělí třídní učitel na začátku šk. roku, případně kancelář školy.

Čísla bankovních účtů u Komerční banky:

51-6902210207/0100  - pro poplatky za školní družinu, pomůcky, výlety, sportovní kurzy…        

Od září 2023 se zvyšuje částka poplatků za školní družinu, a to na 250 Kč/měsíc. Výše úhrady je na Vás, upřednostňujeme pololetní (1250 Kč) nebo roční (2500 Kč) platbu.                   

51-6902230267/0100 - pro úhradu zájmových kroužků (nutné uvést také specifický symbol, který bude konkrétnímu kroužku přidělen a uveden na přihlášce).

Z administrativních důvodů není prozatím možné bezhotovostně hradit drobné úhrady na kulturní akce, fotografie a příspěvky do Spolku rodičů a přátel ZŠ.

zpět na Úvod >

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies