Projekty

Projekt DIGITALIZUJEME ŠKOLUINVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPOMENTA 3. 1

Vybavení školy digitálními technologiemi.

  • CÍL 172 - zakoupení digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia

Program EVVO (plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) je zacílen na zprostředkování ekologické gramotnosti žákům naší školy. Prostřednictvím nejrůznějších aktivit vedeme žáky k získání základních dovedností a znalostí potřebných k pochopení vztahů člověka a biosféry, řešení ekologických problémů a prevenci jejich vzniku. Náplň programu vychází z poznatků ekologie a přírodních věd. Zabýváme se mechanismy vlivu člověka na životní prostředí a prevencí jeho znečišťování. Učíme se o využívat přírodní zdroje (například ve formě energií), hospodařit s odpady, zabýváme se ne/obnovitelnými přírodními zdroji, změnami klimatu, ochranou přírody a péčí o lidské zdraví. EVVO probíhá napříč předměty a stupni, v souladu s tématy probíraného učiva.

Školní koordinátor EVVO: Mgr. Terezie Nohýnková – terezie.nohynkova@2zsmh.cz

Roční plán EVVO 2023-24

I ve školním roce 2023/24 třídíme odpad (papíry, plasty, sklo, hliník, tonery, baterie). V případě sběru drobného elektra – všechna odevzdaná zařízení musí být kompletní.

Praktické a bezpečnostní instrukce ZDE

 

Naše škola realizuje v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pod výzvou č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Vzděláváme se a pomáháme

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007945

Realizace: 1. 7. 2023 – 31. 12. 2025

Cílem projektu je rozvoj školy prostřednictvím následujících témat:

  • personální podpora,
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ve škole a ve školní družině,    
  • podpora inovativního vzdělávání žáků.

 

Projekt DIGITALIZUJEME ŠKOLU INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPOMENTA 3. 1

Vybavení školy digitálními technologiemi:

  • zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení, 
  • zakoupení digitáních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT.   

Třídění odpadu

 

I v letošním školním roce 2023/24 třídíme odpad (papír, plasty, sklo, hliník, baterie, tonery).

Podpora ukrajinských žáků 

Podpora ukrajinských žáků formou nového vybavení a příspěvku na stravování ve výši 249 000 Kč a Školní asistent/ka pro ukrajinské žáky ve výši 235 500 Kč Nadačním fondem ŠKODA AUTO.

   

 
 

 

zpět na Úvod >

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies