SRPZŠ

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ z. s. - IČ 07007752

  • Spolek rodičů a přátel ZŠ je samostatný subjekt, reprezentovaný RADOU RODIČŮ (RR) -  zástupci z řad rodičů žáků každé třídy.
  • Spolek, zastoupený RR, je partnerem vedení školy. Jeho hlavní náplní je spolupráce se školou, vytváření podmínek pro zlepšení činnosti školy v oblasti výchovné, materiální a zájmové. Cílem činnosti je rovněž pomoc při zajišťování akcí organizovaných školou (sportovních, kulturních, poznávacích a dalších) a pomoc při jejich financování.
  • RR se schází dle potřeby. Na své jednání zve zástupce vedení školy.
  • Spolek spravuje finanční prostředky poskytnuté rodiči, vybírané ve formě příspěvků. Vede řádnou evidenci příjmů a výdajů a pravidelně je zveřejňuje. Získané finanční prostředky jsou nezávislé a oddělené od finančních prostředků školy.

Členové výkonného výboru SRPZŠ: 

  • předseda - Lucie ŽÍDKOVÁ
  • místopředseda - Ondřej HYHLÍK
  • pokladník - Věra SEIDLOVÁ

Kontaktní e-mail výkonného výboru spolku: spolek@2zsmh.cz

zpět na Úvod >

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies