Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ve školním roce 2023/2024:

V případě, že se kroužek naplní (minimální 8 žáků), bude o tom vedoucí kroužku děti informovat a předá jim údaje potřebné k bezhotovostní úhradě kroužku.
 

Ve prospěch ÚČTU č. 51-6902230267/0100, VARIABILNÍ SYMBOL = evidenční číslo žáka, SPECIFICKÝ SYMBOL = 1. sloupec tabulky.

Platbu za I. pololetí šk. roku 2023/2024 je třeba poukázat do 15. 10. 2023. Pokud žák nebude mít kroužek do tohoto data uhrazen, nebude ho moci navštěvovat. 

Specifický

symbol

Název kroužku  Den  Čas  Vedoucí kroužku

Částka

   v Kč

Místo konání  Poznámka 
ZÁJMOVÉ KROUŽKY V HLAVNÍ BUDOVĚ ZŠ VE STUDENTSKÉ ULICI V MN. HRADIŠTI:
 301

KERAMIKA (od 2.10.23) 

pondělí  13:00 - 14:30  Mgr. Lenka Trehšlová  900  keram. dílna  1. st. ZŠ
 * TURISTICKÝ KROUŽEK víkend   Mgr. Veronika Čečelská  zdarma   4.-9. tř.

      * Turistický kroužek rozšiřuje možnost zájmové činnosti dětí, která bude hrazena z dotačního titulu 1.ll/9 Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZŠ a je určen je pro žáky 4.-9. tříd. Nabízí pěší výlety do Českého ráje (Hruboskalsko, Valečov, Příhrazské skály, Trosky), ale také do Besedických skal, na Riegrovu stezku nebo Malou Skálu.

Termín: pravidelně jedenkrát měsíčně v sobotu nebo v neděli (dle aktuální předpovědi počasí), začínáme první říjnový víkend (7.-8. 10. 2023)

Vedoucí kroužku/přihlášky: Mgr. Veronika Čečelská, veronika.cecelska@2zsmh.cz, 733 659 523

zpět na Úvod >

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies