Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Obecné informace

Škola poskytuje poradenské služby prostřednictvím výchovných poradkyň v těchto oblastech:

  • práce s dětmi se specifickými poruchami učení,
  • práce s dětmi s výchovnými problémy,
  • volba povolání
Pracoviště poskytuje služby pedagogicko-psychologického charakteru a speciálně pedagogické poradenství.
Služby jsou určeny výhradně žákům, zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům ZŠ Studentská a jsou zdarma.
Členové ŠPP se řídí etickými zásadami, které zaručují bezpečí a důvěru.

 

Škola spolupracuje s Policií ČR v oblasti řešení problematiky kriminálních jevů a v oblasti prevence rizikového chování.
S Odborem sociálních věcí a zdravotnictví řeší společně záškoláctví žáků.

 

 
zpět na Úvod >

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies